St.Nektarios
PATRIARCHATE OF CONSTANTINOPLE ARCHDIOCESE OF BELGIUM AND EXARCHATE OF THE NETHERLANDS AND LUXEMBURG
ORTHODOX PARISH OF SAINT NEKTARIOS
EINDHOVEN
Nederlands
Laatste preek
Preken 2021
2021-01-17
2021-01-24
2021-01-31
2021-02-07
2021-02-14
2021-02-21
2021-02-28
2021-03-07
2021-03-14
2021-03-21
2021-03-28 Zondag van de Hl. Gregorius Palamas
2021-04-04 De Kruis Verering
2021-04-11 Zondag van de Hl. Johannes Climacus
2021-05-09 Thomaszondag
2021-06-06 Zondag van de blinde man
2021-06-10 Hemelvaart
2021-06-13 Zondag van de Vaders van de eerste oecumenische concillie
2021-06-20 Pinksteren
2021-06-27 1e Zondag na Pinksteren
Zondag van Alle Heiligen
2021-07-04 2e Zondag na Pinksteren
Zondag van alle Heilige van Rusland, Roemenie, de berg Athos, Amerika, Palestine, het eiland Patmos
2021-07-11 3e Zondag na Pinksteren
2021-07-18 4e Zondag na Pinksteren
Heilige Vaders van het Vierde Oekumenische Concilie in 451
Heilige moniale en Martelares Elizabeth en moniale Barbara
2021-07-25 5e Zondag na Pinksteren
Ontslaping van de Heilige Anna, de moeder van de Alheilige Moeder Gods
2021-08-01 6e Zondag na Pinksteren
Zondag van de 7 heilige Makkabese broeders, hun moeder Solomoni en hun leraar Eleazar
2021-08-08 7e Zondag na Pinksteren
Viering van de Verheerlijking van onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus
2021-08-15 8e Zondag na Pinksteren
Ontslaping van de Moeder Gods
2021-08-22 9e Zondag na Pinksteren
2021-08-29 10e Zondag na Pinksteren
Onthoofding van de Heilige Profeet, Voorloper en Doper Johannes
2021-09-05 11e Zondag na Pinksteren
Zondag van Heilige Zacharias en Elisabeth
2021-09-08 Geboorte van de Moeder Gods
2021-09-12 12e Zondag na Pinksteren
Zondag voor Kruisverhefing
2021-09-19 13e Zondag na Pinksteren
Viering van de Kruisverheffing
2021-09-26 14e Zondag na Pinksteren
Heilige Apostel en Theoloog Johannes
2021-10-03 15e Zondag na Pinksteren
Zondag van Hl. Dionysios de Aeropagiet
2021-10-10 16e Zondag na Pinksteren
Evangelie lezing over de weduwe van Nain, Synaxis van de vaders van het Optinaklooster
2021-10-17 17e Zondag na Pinksteren
Zondag van de vaders van het 7e Oekumenische Concilie
2021-10-24 18e Zondag na Pinksteren
De genezing van de bezetene
2021-10-31 19e Zondag na Pinksteren
Gelijkenis van de rijke man en Lazarus
2021-11-07 20e Zondag na Pinksteren
Opwekking van de dochter van Jaïrus en genezing van de bloedvloeiende vrouw
2021-11-14 21e Zondag na Pinksteren
Viering van het feest van Heilige Nektarios
Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
Gesproken door Zijne Eminentie bisschop Athanagoras
2021-11-21 22e Zondag na Pinksteren
Tempelgang van de Moeder Gods
2021-11-28 23e Zondag na Pinksteren
Jezus en rijke jongeling
2021-12-05 24e Zondag na Pinksteren
Genezing van de kromgebogen vrouw
2021-12-12 25e Zondag na Pinksteren
Gelijkenis van het koninklijke feestmaal
2021-12-19 26e Zondag na Pinksteren
Lezing over the voorouders van Jezus christus
2021-12-25 Geboorte van onze God en Redder Jezus Christus