St.Nektarios
OECUMENISCH PATRIARCHAAT KONSTANTINOPEL AARTSBISDOM VAN BELGIE EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG
ORTHODOXE KERK HEILIGE NEKTARIOS
EINDHOVEN
Nederlands
Laatste preek


PROGRAMMA DER DIENSTEN
Donderdag Akathistos Hymne ter ere van de Moeder Gods, gevolgd door catechese 19:00
Zaterdag Catechese 16:00
Vespers 18:00
Zondag Metten 09:00
Goddelijke Liturgie 10:30
Biechten voor kinderen Om 17:00 iedere eerste zaterdag van de maand
Biechten voor volwassenen Iedere zaterdag na de Vespers en op afspraak
Jezusgebed Initiatie in het Jezusgebed iedere tweede zaterdag van de maand na de verspersdienst

Ook in de vakantiemaanden gaan de diensten gewoon door!


Mei
GROTE EN HEILIGE WEEK!
Grote Woensdag 1 19:00 Mysterie van de grote Ziekenzalving (Efgelio)
Grote Donderdag 2 19.00 Dienst der 12 Evangeliën van het lijden van onze Heer Jezus Christus
Grote en heilige Vijdag 3 15:00 Vespers met graflegging (Epitafios)
Indien mogelijk, breng een bosje bloemen mee
Grote Zaterdag 4 Stille zaterdag
Let op: geen catechese
Let op: geen Vespers
23:30 Mesonyktikon.
Zondag 5
PASCHA - PASEN!
Nacht van zaterdag 4 mei op 5 mei

Metten en Goddelijke Liturgie aanvang om 00u.00
Groot feest van de Verrijzenis van onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus
Christus is opgestaan! Christos anesti! Christos Voskresje! Christos a înviat! Christ agsda! Christ is risen!

Na afloop agape, indien mogelijk, breng iets mee voor de feesttafel
Donderdag 9 Let op: geen akathistos, geen catechese
Zaterdag 11 Let op: geen catechese
Let op: geen Vespers
Zondag 12 Metten en Goddelijke Liturgie
St.Thomaszondag
Donderdag 16 Let op: geen akathistos, geen catechese
Zaterdag 18 Let op: geen catechese
Let op: geen Vespers
Zondag 19 Metten en Goddelijke Liturgie
Zondag van de Mirre Dragende Vrouwen en rechtvaardige Jozef van Arimathea
Donderdag 23 Let op: geen akathistos, geen catechese


ER BESTAAT GEEN ECHT GELOOF DAT ENKEL OP EEN IDEOLOGIE GEGRONDVEST IS

Zelfs als zouden miljoenen mensen vinden dat de christelijke wereldbeschouwing de meest overtuigende of meest beantwoordende is aan de wetenschappelijke bevindingen, dan nog kunnen ze niet spreken over het geloof zolang er geen ontmoeting met God heeft plaatsgehad, en zolang er geen persoonlijke relatie met Hem tot stand is gekomen. Aan mensen die heden ten dage orthodox willen worden, vraagt men meestal een lange voorbereidingstijd. In de Handelingen der Apostelen (8,26-39) lezen wij over de ontmoeting van Filippus en de Ethiopiër die het boek van de profeet Jesaja aan het lezen was. Filippus legde hem uit wat in het boek Jesaja over Christus geschreven staat. De Ethiopiër geloofde hem en zei: "Hier is water. Wat is er op tegen, dat ik gedoopt word?" Wat hij over het Evangelie wist, was alleen maar dat Jezus Christus de lijdende man was over wie in het boek Jesaja geschreven staat. De Ethiopiër geloofde in de persoon van Christus, terwijl hij veel minder over Hem wist dan de gewone Europese mens kon weten, maar het was een persoonlijke ontmoeting waar het hem om ging. De Ethiopiër had Christus ontmoet en op basis daarvan mocht de doop plaatsvinden.

Uit "Gesprekken over het geloof en over de Kerk" Mgr. Anthony

Ik wil graag iets vertellen uit mijn persoonlijke pastorale ervaring. Enkele jaren geleden zou ik hier in Nederland in de rivier De Dommel een jonge Russische vluchteling dopen, en er was haast bij want hij zou dagen later op transfer worden gezet naar het noorden van Nederland. Toen ik hem via een tolk ondervroeg 'Wie is voor U de persoon van Jezus Christus ?' dan antwoordde die jongen. 'Hij is de levende God uit het oude testament die mens geworden is, geleden en gekruisigd en gestorven is voor mijn zonden en uit liefde voor alle mensen, en Hij is opgestaan op de derde dag'. Ik huiverde bij die getuigenis, die kwam vanuit een persoonlijke ontmoeting, we daalden samen af in de rivier om hem te dopen.

Eindhoven 02.01.2014 V. Silouan