St.Nektarios
OECUMENISCH PATRIARCHAAT KONSTANTINOPEL AARTSBISDOM VAN BELGIE EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG
ORTHODOXE KERK HEILIGE NEKTARIOS
EINDHOVEN
Nederlands
Laatste preek


PROGRAMMA DER DIENSTEN
Donderdag Akathistos Hymne ter ere van de Moeder Gods, gevolgd door catechese 19:00
Zaterdag Catechese 16:00
Vespers 18:00
Zondag Metten 09:00
Goddelijke Liturgie 10:30
Biechten voor kinderen Om 17:00 iedere eerste zaterdag van de maand
Biechten voor volwassenen Iedere zaterdag na de Vespers en op afspraak
Jezusgebed Initiatie in het Jezusgebed iedere tweede zaterdag van de maand na de verspersdienst

Ook in de vakantiemaanden gaan de diensten gewoon door!


September
Zaterdag 2 Catechese
Vespers
Zondag 3 Metten en Goddelijke Liturgie
Donderdag 7 Akathistos Hymne ter ere van de Moeder Gods, gevolgd door catechese
Dinsdag 8 Groot feest van De Geboorte van de Moeder Gods en Altijd Maagd Maria
Let op: geen dienst in Eindhoven
Zaterdag 9 Kloosterfeest: 9:00 Metten en Goddelijke Liturgie in Klooster ‘Geboorte van de Moeder Gods’
Adres: Gruttoweg 7, 5725 RT Heusden-Asten
Let op: geen catechese
Vespers
Zondag 10 Metten en Goddelijke Liturgie
Donderdag 14 Groot feest van Verheffing van het Heilig Kruis
Akathistos Hymne ter ere van de Moeder Gods, gevolgd door catechese
Zaterdag 16 14:30 Panichide voor Justinus aan zijn graf. Adres: St. Lambertuskerkhof, Hoogstraat 297, 5654 AE Eindhoven.
Catechese
Vespers van het feest van morgen
Zondag 17 Metten en Goddelijke Liturgie
Viering van het groot feest van Verheffing van het Heilig Kruis
Donderdag 21 Let op: geen akathistos, geen catechese
Zaterdag 23 Let op: geen catechese
Zondag 24 Metten en Goddelijke Liturgie
Donderdag 28 Let op: geen akathistos, geen catechese
Zaterdag 30 Let op: geen catechese
Oktober
Zondag 1 Metten en Goddelijke Liturgie
Donderdag 5 Let op: geen akathistos, geen catechese
Zaterdag 7 Let op: geen catechese
Zondag 8 Metten en Goddelijke Liturgie


ER BESTAAT GEEN ECHT GELOOF DAT ENKEL OP EEN IDEOLOGIE GEGRONDVEST IS

Zelfs als zouden miljoenen mensen vinden dat de christelijke wereldbeschouwing de meest overtuigende of meest beantwoordende is aan de wetenschappelijke bevindingen, dan nog kunnen ze niet spreken over het geloof zolang er geen ontmoeting met God heeft plaatsgehad, en zolang er geen persoonlijke relatie met Hem tot stand is gekomen. Aan mensen die heden ten dage orthodox willen worden, vraagt men meestal een lange voorbereidingstijd. In de Handelingen der Apostelen (8,26-39) lezen wij over de ontmoeting van Filippus en de Ethiopiër die het boek van de profeet Jesaja aan het lezen was. Filippus legde hem uit wat in het boek Jesaja over Christus geschreven staat. De Ethiopiër geloofde hem en zei: "Hier is water. Wat is er op tegen, dat ik gedoopt word?" Wat hij over het Evangelie wist, was alleen maar dat Jezus Christus de lijdende man was over wie in het boek Jesaja geschreven staat. De Ethiopiër geloofde in de persoon van Christus, terwijl hij veel minder over Hem wist dan de gewone Europese mens kon weten, maar het was een persoonlijke ontmoeting waar het hem om ging. De Ethiopiër had Christus ontmoet en op basis daarvan mocht de doop plaatsvinden.

Uit "Gesprekken over het geloof en over de Kerk" Mgr. Anthony

Ik wil graag iets vertellen uit mijn persoonlijke pastorale ervaring. Enkele jaren geleden zou ik hier in Nederland in de rivier De Dommel een jonge Russische vluchteling dopen, en er was haast bij want hij zou dagen later op transfer worden gezet naar het noorden van Nederland. Toen ik hem via een tolk ondervroeg 'Wie is voor U de persoon van Jezus Christus ?' dan antwoordde die jongen. 'Hij is de levende God uit het oude testament die mens geworden is, geleden en gekruisigd en gestorven is voor mijn zonden en uit liefde voor alle mensen, en Hij is opgestaan op de derde dag'. Ik huiverde bij die getuigenis, die kwam vanuit een persoonlijke ontmoeting, we daalden samen af in de rivier om hem te dopen.

Eindhoven 02.01.2014 V. Silouan