St.Nektarios
OECUMENISCH PATRIARCHAAT KONSTANTINOPEL AARTSBISDOM VAN BELGIE EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG
ORTHODOXE KERK HEILIGE NEKTARIOS
EINDHOVEN
Nederlands
Laatste preek
De orthodoxe kerk

De Orthodoxe Kerk is met de Rooms–Katholieke Kerk en de Kerken van de Hervorming één van de drie takken van het Christendom. De Orthodoxie als Kerk van Christus op aarde is weinig normatief, gezien het gaat over een nieuw leven met en in Christus, geleid door de Heilige Geest. De Orthodoxe Kerk is dus principieel geen instituut. Christus liet ons niet de zoveelste levensbeschouwing, filosofie of meta-fysica na, maar Zijn Lichaam uit liefde voor de mensheid. De verrezen Heer leeft verder in de Kerk en ons leven in de Kerk is een mysterie in Christus. Christenen worden zo genoemd omdat zij Christus toebehoren, zij leven in Christus en Christus leeft in hen.De Orthodoxe Kerk is van nature een liturgisch-eucharistische Kerk.

Ontslaping

Deze realiteit wordt uitgedrukt in het beeld van de Kerk als Bruid van Christus, de Logos of het Woord van God, die de Bruidegom is. Het is een verbond van altijd-durende volheid, van onvolledige volledigheid welke zich steeds meer en meer realiseert door de werking van de Alheilige Drie –Eenheid in de mysteries of sacramenten van de Kerk.Die eenheid vindt men in het bijzonder terug in de Byzantijnse Liturgie, die de facto de Liturgie werd waarin zich, in een brede synthese van de theologie van de Kerkvaders en de Concilies, de historische en spirituele continuïteit van de Orthodoxie uitdrukt. Zij wordt vandaag over heel de wereld in de meest verschillende talen gecelebreerd. Mede door de laatste grote migraties van de XIXe en vooral van de XXe eeuw is de orthodoxe Kerk heden ten dage op alle continenten aanwezig. De ontmoeting tussen de Orthodoxie en het Westen is, dankzij de verschillende orthodoxe diaspora’s ontegenzeggelijk één van de grote spirituele gebeurtenissen van onze tijd. De Orthodoxe Kerk omvat heden te dage behalve de vier oude Patriarchaten van Konstantinopel (Oecumenisch Patriarchaat), Alexandrië, Antiochië (Zetel te Damascus) en Jeruzalem, ook het Patriarchaat van Moskou (1589) en de Patriarchaten van recentere datum van Servië (1920), Roemenië (1925), Bulgarije (1953), en Georgië (1990 maar waarvan de oorsprong teruggaat tot in de IVe eeuw). Verder bestaan er ook nog verschillende Autocefale Kerken zoals deze van Cyprus, Griekenland, Polen en Albanië. Het aantal orthodoxen in de gehele wereld ligt volgens de schattingen rond de 250 miljoen. De situatie waarin momenteel de meeste van de lokale Orthodoxe Kerken leven, maakt elke religieuze statistiek moeilijk zoniet onmogelijk.