St.Nektarios
PATRIARHATUL CONSTANTINOPOLULUI ARHIEPISCOPIA BELGIEI ŞI EXARHATUL OLANDEI ŞI LUXEMBURGULUI
PAROHIA ORTODOXĂ A SFÂNTULUI NECTARIE
EINDHOVEN
Cea mai recentă predică
Biserica Ortodoxă

Biserica Ortodoxă reprezintă, împreună cu biserica Romano-Catolică şi Biserica Reformistă, una din cele trei ramuri ale Creştinismului. Ortodoxia, ca şi Biserică a lui Hristos pe pământ, este puţin normativă deoarece priveşte o nouă viaţă cu Hristos şi în Hristos, ghidată de Sfântul Duh. Biserica Ortodoxă nu este în esenţă o instituţie ci chiar Trupul lui Hristos. Din dragostea Lui pentru omenire, Isus Hristos nu ne-a lăsat o filozofie nouă sau metafizică ci ne-a lăsat propriul Său Trup. După înviere, Domnul continuă să trăiască în Biserica Sa sfântă pentru totdeauna şi propria noastră viaţă se regăseşte în acest mare mister al vieţii lui Hristos pe pământ. Creştinii, sunt numiţi aşa pentru că ei aparţin lui Hristos, ei locuiesc în Hristos şi Hristos locuieşte în ei.

Ontslaping

Biserica ortodoxă este în esenţa sa o biserică liturgică euharistică. Această realitate este exprimată în imaginea Bisericii ca şi Mireasa lui Hristos Logosul – Cuvântul lui Dumnezeu, care este Mirele. Este o făgăduinţă a deplinătăţii eterne, sau o deplinătate incompletă care se realizează din ce în ce mai mult prin influenţa Sfintei Treimi în misterele Bisericii.

Această unitate se regăseşte în special în Liturghia Bizantină, unde este exprimată continuitatea istorică şi spirituală a Ortodoxiei, o largă sinteză a teologiei preoţilor şi a sinoadelor Bisericii. Astăzi această Liturghie este comemorată în diverse limbi în toată lumea. Parţial, datorită ultimilor mari migrări pe continente din secolul 19 şi în special din secolul 20, Biserica Ortodoxă este acum prezentă pe toate continentele. Confruntarea dintre ortodoxie şi vest reprezintă în mod incontestabil, datorită multor diaspore ortodoxe, unul dintre cele mai mari evenimente spirituale din vremurile noastre. În prezent, biserica ortodoxă cuprinde cele patru Patriarhii antice ale Constantinopolului (Patriarhat Ecumenic), Alexandria, Antiochian (vezi în Damasc), Ierusalim şi de asemenea Patriarhatul din Moscova (din 1589), ca şi Patriarhatele din timpuri recente: Serbia (1920), România (1925) Bulgaria (1953) şi Georgia (1990 dar originea sa datează încă din secolul 4). Apoi există mai multe biserici autocefale ca cele din Cipru, Grecia, Polonia şi Albania. Numărul total de ortodocşi din întreaga lume este în jur de 250 de milioane. Situaţia în care se află în prezent majoritatea bisericilor ortodoxe face ca orice statistici religioase să fie dificil sau imposibil de stabilit.