St.Nektarios
PATRIARCHATE OF CONSTANTINOPLE ARCHDIOCESE OF BELGIUM AND EXARCHATE OF THE NETHERLANDS AND LUXEMBURG
ORTHODOX PARISH OF SAINT NEKTARIOS
EINDHOVEN
English
The last sermon
ANBI

Grieks Orthodoxe Parochie van de Heilige Nektarios van Egina

Fiscaal nummer: RSIN 824154447

Adres:

Hoogstraat 301a
5654NB Eindhoven

Rector:

vr. Josef Moes
Tel.nr. 06 25061020
E-mail: vr.josef@hotmail.com

Bestuur:

Het bestuur bestaat momenteel uit zeven leden. De voorzitter, vr. Josef Moes, een secretaris, een penningmeester en vier algemene leden.

Doelstelling:

Het organiseren van kerkdiensten voor de orthodoxe gelovigen. Dat betekent thans vespers op zaterdagavond en metten en de Goddelijke Liturgie op zondagmorgen. Daarnaast worden ook de feesten van Pasen en de Geboorte des Heren gevierd. Het bijstaan van individuele gelovigen door de sacramenten van de doop, biecht, ziekencommunie, ziekenzalving, huwelijk en begravenis.Verder het bijstaan van personen in nood.

Inkomsten:

De inkomsten bestaan voornamelijk uit vrijwillige bijdragen van parochianen door middel van de collecte en schenkingen, alsook de opbrengst van de verkoop van kaarsen. Zie ook het jaarverslag.

Uitgaven:

De uitgaven bestaan voornamelijk uit de huur van de kerkruimte , koffiezaal en de priesterkamer. En de bestedingen voor de kerkdiensten, catechese en overig pastoraal werk. Zie ook het jaarverslag.

Beloningsbeleid:

Het bestuur van de Parochie bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 personen. De bestuursleden zijn onbezoldigd en verrichten hun werkzaamheden vrijwillig. De bestuursleden van de Parochie houden eenmaal per jaar een officiële vergadering.

Jaarverslag:

Jaarverslag 2022