St.Nektarios
OECUMENISCH PATRIARCHAAT KONSTANTINOPEL AARTSBISDOM VAN BELGIE EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG
ORTHODOXE KERK HEILIGE NEKTARIOS
EINDHOVEN
English
The last sermon
Z.E. Metropoliet Athenagoras

Metropoliet Athenagoras

Aartsbisschop van België, Exarch van Nederland en Luxemburg

Door de intronisatie op 21december 2013 van Metropoliet Athenagoras Peckstadt als aartsbisschop van België en Exarch van Nederland en Luxemburg werd er geschiedenis geschreven voor de Orthodoxe Kerk in West – Europa. Na tien jaar samenwerking als hulpbisschop met de vorige Metropoliet, de zeer geëerde Mr. Panteleimon die vrijwillig aftrad, werd Bisschop Athenagoras van Sinope op 27 november door de Heilige Patriarchale Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel unaniem verkozen tot Metropoliet voor de Benelux. Metropoliet Athenagoras is een Vlaming, hij groeide op in een orthodox gezin in een randgemeente van Gent en studeerde theologie in Thessaloniki.

Naast zijn taak als metropoliet voor de Benelux is Z.E. Metropoliet Athenagoras ook voorzitter van de Bisschoppenconferentie van alle jurisdicties van de Benelux. Deze conferentie heeft de samenwerking en de versterking en uitbreiding van heel de Orthodoxe Kerk in de Benelux tot doel om deze op meer gestructureerde wijze naar buiten te laten treden.

Bij zijn intronisatierede stelde de nieuwe Metropoliet enkele van zijn doelstellingen voor. Regelmatige samenkomsten van de clerus voor herbronning. Aandacht voor de organisatie en infrastructuur van een theologisch instituut en vormingscentrum voor leerkrachten orthodoxie en cursussen in byzantijnse muziek. Hij zal de jongeren stimuleren bij de organisatie van allerlei bijeenkomsten die de banden met de Kerk als Lichaam van Christus moeten aanhalen. Omdat zijn aartsbisdom zich uitstrekt over drie landen zal zijn aandacht ook uitgaan naar een sterkere aanwezigheid van het exarchaat in Nederland en stelt hij zich de eenheid van alle orthodoxen in de drie landen tot doel. Last but not least gaat zijn aandacht naar de Moederkerk, het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel die vaak in zeer moeilijke omstandigheden moet overleven.

De Wij wensen onze Aartsbisschop Athenagoras, gezondheid heil en zegen opdat hij nog vele jaren het Woord in waarheid recht moge verkondigen.

Axios! Axios ! Axios !