St.Nektarios
OECUMENISCH PATRIARCHAAT KONSTANTINOPEL AARTSBISDOM VAN BELGIE EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG
ORTHODOXE KERK HEILIGE NEKTARIOS
EINDHOVEN
Nederlands
Laatste preek


Внимание, церковь открыта только, когда идут службы. Время и расписание служб смотрите тут. Настоятель прихода, отец Иосиф, по русски не говорит. Есть прихожане, которые помогут вам в общении со священником.ORTHODOXE KERK HEILIGE NEKTARIOS

Church inside

In 1988 werd op initiatief van enkele Eindhovenaren onder Z.E. Metropoliet Panteleimon van België, Nederland en Luxemburg, een Orthodoxe Parochie gesticht met als patroonheilige de Heilige Nektarios van Egina.

Kadilo Chasovnia

Aanvankelijk bedienden diverse priesters deze Parochie maar na ongeveer een jaar werd hun door de Metropoliet een vaste priester toegewezen. Het was geen gemakkelijke tijd op die eerste locatie, bij iedere dienst moest men de liturgische ruimte inrichten, maar het was een tijd van vurig doorzetten, een tijd die door God rijkelijk gezegend werd met grote kracht . Na enkele jaren kon deze jonge gemeenschap, dankzij de hulp van R.K. broeders en zusters beschikken over de vroegere kloosterkapel van de Zusters van Liefde op de Hoogstraat. Deze nieuwe omgeving, een échte kapel in neogotische stijl, die tientallen jaren als bidplaats gediend had gaf een nieuwe elan aan deze jonge orthodoxe gemeenschap. Maar door een grote brand kwam al snel een tijdelijke domper op het prille enthousiasme, maar dankzij de hulp van de R.K. broeders konden de diensten verder gevierd worden in een noodlokaal. Na de wederopbouw van de geteisterde vleugel, en bij het weer in gebruik nemen van de kapel ging alles in versneld tempo. De Parochie kreeg de beschikking over een vergaderzaal, een priesterkamer, een eigen ingang en naar de eeuwenoude Traditie van de Orthodoxe Kerk werden mooie muurschilderingen aangebracht. Steeds meer autochtonen voelden er zich thuis. Maar ook Grieken, Russen, Serven, Roemenen, Georgiers enz. weten zich gedragen door deze lokale kerk in de hun zo vertrouwde Traditie en bidden samen als uit één mond en één hart. Vandaag de dag heeft deze Parochie haar vertegenwoordigers in de Vereniging der Orthodoxen voor Nederland, en ook in de Raad der Kerken van Eindhoven, en ze probeert op nederige wijze de Blijde Boodschap uit te dragen aan al diegenen die van goede wil zijn en wiens hart ontvankelijk is, zonder onderscheid van nationaliteit of denominatie. Naast catechetisch onderricht aan de kleinsten wordt er regelmatig catechese gegeven aan volwassenen. Er worden ook regelmatig pelgrimages ingericht naar Athos, naar het H. Land, naar de Woestijkloosters in Egypte en naar het Klooster van de H. Johannes De Doper in Engeland dat gesticht werd door Archimandriet Sophrony. Er wordt ook een jaarlijkse retraite gehouden, en een jaarlijkse kursus ikonografie gegeven. Er worden grote inspanningen gedaan om de geschriften van Archimandriet Sophrony in het Nederlands te vertalen en uit te geven, zoals het reeds in het Nederlands verschenen boek ‘De Heilig Silouan’ dat heden in herdruk is, en het boek ‘We zullen God zien zoals Hij is’ waarvan de vertaling bezig is.